QTH

Poštovani članovi kluba,

 

Nakon gotovo godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za upisom promjena u registar udruga zaprimili smo rješenje o registraciji kluba.

Sada smo konačno formalno usklađeni sa Zakonom o udrugama pa možemo konkurirati za financiranje projekata u društvenim djelatnostima na nivou Općine i šire.

 

Predsjednik:

Davor Hulina, 9A7DR

 

Dragi članovi kluba,

U poslovnici Financijske agencije u Zaprešiću u zakonskom roku predan je Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2015. godinu. GFI je javno dostupan na google disku u mapi javnost rada pod nazivom dokumenata koji počinju sa GFI***.

 

Predsjednik RK Brdovec:

Davor Hulina 9A7DR

Poštovani članovi kluba,

 

Potpisan je ugovor o financiranju od strane Općine Brdovec u iznosu od 3.000,00 kn za 2016. godinu, u prilogu. Dotaciju će Općina uplaćivati mjesečno (250 kn/mjesec).

Obzirom na situaciju "na terenu" moramo biti zadovoljni s ugovorenim iznosom. Snaći ćemo se s time što imamo i pokušati, uz osobni doprinos, provesti dio planiranih aktivnosti koliko nam to financijske mogućnosti dopuštaju.

 

Predsjednik:

Davor Hulina 9A7DR

Poštovani članovi kluba,

 

Na izvanrednoj Skupštini kluba održanoj 23. prosinca 2015. godine usvojen je Program rada i financijski plan za 2016. godinu koji je prijavljen na Općinu Brdovec i Zajednicu tehničke kulture Zagrebačke Županije.

Zajednica tehničke kulture Zagrebačke Županije je na Skupštini održanoj 21. prosinca 2015.  godine prihvatila je prijedlog Programa i sufinancirati će projekte Kluba u 2016. godini (refundirati će dio utrošenih sredstava nakon završetka programa ili akcije s programa). Još čekamo odluku Povjerenstva Općine Brdovec nastavno na dotacije i financiranje Programa rada u 2016. godini.

 

Predsjednik:

Davor, 9A7DR

Poštovani članovi kluba,

 

Na izvanrednoj Skupštini kluba održanoj 23.9.2015. godine donijet je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama iz 2014. godine.

Zakonski rok za predaju zahtjeva za upisom promjena u Registar udruga bio je 30.9.2015. i isti je ispoštovan. Sada čekamo na rješenje iz Ministarstva uprave.