QTH

Dragi članovi kluba,

U poslovnici Financijske agencije u Zaprešiću u zakonskom roku predan je Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2015. godinu. GFI je javno dostupan na google disku u mapi javnost rada pod nazivom dokumenata koji počinju sa GFI***.

 

Predsjednik RK Brdovec:

Davor Hulina 9A7DR