QTH

Pozivam sve članove kluba na radnu akciju dana 15.7.2020., srijeda, s početkom u 18:00 sati.

Plan je da se podijelimo u tri grupe koje će raditi aktivnosti kako slijedi:

 1. Prva sređuje okolicu kluba (uništava grmlje u blizini antenskog stupa)
 2. Druga čisti PPS i prostoriju ispred (uklanja prašinu i paučinu)
 3. Treća radi pripremu antenskih kabela (mjeri i lemi konektore)

Ukoliko ne uspijemo riješiti sve planirano dogovoriti ćemo i sljedeći termin akcije. Nakon što završimo pripremu kabela dogovoriti

U srijedu, 20. ožujka 2019. godine održana je godišnja izvještajna i izborna Skupština.

Na Skupštini je prisustvovalo 10 od 16 redovitih članova kluba. Podatke o novo(re)izabranim tijelima upravljanja pogledajte na kartici 'O nama'. Nakon skupa održan je prigodni domjenak na kojem su raspravljane razne radioamaterske teme kao i planovi za ovu godinu.

Zapisnik sa Skupštine javno je dostupan putem izbornika 'O nama' > 'Javnost rada'.

 

Izvršni odbor

Poštovani članovi kluba!

 

Izborna Skupština kluba održati će se u srijedu, 20. ožujka 2019. godine u prostorijama kluba s početkom u 19:00 sati. Pozivamo sve članove kluba da obavezno prisustvuju Skupštini. Nakon Skupštine biti će organiziran prigodni domjenak.

Poziv i materijali za Skupštinu nalaze se Google disku. Za pregled podataka morate biti prijavljeni na Google i biti registrirani član kluba.

Tjedan nakon pripreme stupa za podizanje, u subotu 27.10.2018. oko 10 sati našli su se u klubu Zlatko 9A5AZG, Branimir 9A3BRW, Stanko 9A5AB, Branko 9A5ABB, Dubravko 9A9DR, Darko 9A6NDW i Davor 9A7DR, a pri kraju se je pridružio Martin 9A3ORM. Cilj je ove akcije je bilo podizanje stupa nakon 5 godina ležećeg položaja:

 1. Donji dio stupa je spojen na podnožje
 2. Spojena su preostala dva dijela stupa
 3. Umetnuta je cijev u sredini stupa i spojena na rotator
 4. Konektor na preklopniku je zaštićen od vlage sa toploskupljajućom cijevi
 5. Popravljena je boja na nekoliko mjesta

Tjedan nakon akcije bojanja stupa i pripreme lokacije, u subotu 20.10.2018. našli su se u klubu Zlatko 9A5AZG, Branimir 9A3BRW i Davor 9A7DR. Cilj je bio dizanje stupa ali nas nije bilo dovoljno pa su provedene samo pripreme za dizanje:

 1. Na vrh stupa postavljen je "oberlager" Yaesu
 2. S bočne strane vrha stupa montiran je antenski preklopnik Ameritron
  1. Spojeno je ožičenje za napajanje sa UTP kablom
  2. Spojen je dolazni koaksijalni kabel H-1000 i preko konektora je navučena termoskupljajuća cijev sa ljepilom
 3. Postavljen je rotator u podnožju stupa