QTH

Ožalošćena srca javljamo svim našim članovima i prijateljima da je u utorak 5. rujna 2023. godine, nakon kratke i teške bolesti preminuo dragi nam kolega Antun Chip Jelčić, 9A5JA. Chip je obnašao dužnost tajnika u radioklubu Brdovec. Bio je uvijek vesele naravi i voljan pomoći kako god je znao i umio, svima će nam jako nedostajati. Iskrena sućut obitelji.

Posljednji ispraćaj našeg Chipa biti će u petak 8. rujna 2023. godine u 14:10 sati na groblju Markovo Polje.

 

Lahka ti zemljica Čipolino

Posljednji 73!

 

Pozivamo sve članove radiokluba na uplatu članarine prema HRS-u i radioklubu, rok je do 31.3. tekuće godine. Kod uplate članarine plaća se članarina HRS-u i radioklubu odjednom odnosno na jednoj uplatnici.

Važno:

Radioklub "Brdovec" se financira iz dva izvora: Članarine i dotacije (Zajednica tehničke kulture Zagrebačke Županije, Općina Brdovec, privatne donacije i osobni doprinosi članova).

Članarina se uplaćuje na žiro račun radiokluba "Brdovec" i sastoji se od dva dijela: Klubska članarina, i članarina za HRS koju radioklub uplaćuje HRS-u za pojedinog člana. HRS (Hrvatski Radioamaterski Savez) je krovna radioamaterska organizacija na nivou republike Hrvatske koja svojim djelovanjem štiti interese radioamatera, održava mrežu repetitora, vodi brigu o pozivnim oznakama i sl.


PODACI ZA UPLATU

IBAN: HR8923600001101574612

Model: HR00

Poziv na broj: gggg-xxx gdje je gggg godina a xxx članski broj, pogledati u Arhivu članova

Opis plaćanja: Članarina radioklub i HRS

Iznos klubske članarine reguliran je odlukom Izvršnog odbora i iznosi:

  1. 70 kn za punoljetnu osobu
  2. Maloljetne osobe (osobe do navršenih 18 godina starosti) ne plaćaju članarinu radioklubu.

Iznos članarine za Hrvatski radioamaterski savez (HRS) reguliran je pravilnikom o članarini odlukom o visini članarine za tekuću godinu. Za 2019. godinu je to 100 kn za punoljetnu osobu; 50 kn za 100% invalidne osobe ili obiteljske članove, mlade članove do 24 godine; 25 kn za maloljetne osobe.


PRIMJER ZA PUNOLJETNU OSOBU REDOVNOG ČLANA

Primjer uplate za člana 013 koji je punoljetna osoba i uplaćuje klubsku članarinu (70 kn) i članarinu HRS-u (100 kn):

IBAN: HR8923600001101574612

Model: HR00

Poziv na broj: 2019-013

Iznos: 170,00 kn

Opis plaćanja: Članarina radioklub i HRS

Primjer uplatnice

 Na osnovu gornjeg primjera:

  1. maloljetna osoba uplaćuje ukupno 25,00 kn (0,00 kn radioklub + 25,00 kn HRS)
  2. obiteljski član ili 100% invalidna osoba ili mladi član uplaćuje ukupno 120,00 kn (70,00 kn radioklub + 50,00 kn HRS)

 

Rb Prezime Ime Pozivna oznaka  
006 ANETIĆ KREŠIMIR 9A5AAD  
049 ANIĆ TOMISLAV    
082 BADEL ZVONIMIR    
079 BARIČEVIĆ GORAN 9A3CBG  
074 BARTOŠ MILIVOJ 9A5ANB  
026 BELČIĆ KRASNODAR    
087 BERTINA JOSIP 9A6LFA  
005 BIJEKIĆ DRAGOMIR 9A3ABD  
050 BJELAC MARKO 9A3ABM  
027 BOČAK PAVAO 9A3ABP  
030 BOLŠEC VLADIMIR 9A4DY  
077 BRAĐAŠEVIĆ DRAGUTIN 9A7LFJ  SK
056 BRAJEVIĆ DOMAGOJ 9A6PTD  
028 BRČIĆ HRVOJE 9A3ABH  
035 CRLJEN NIKŠA 9A6DRZ  
062 ČAPALIJA ZORAN 9A3ACZ  
066 ČRNELIĆ DEAN 9A3BCD  
041 DOBRIJEVIĆ IVA    
018 DUBIĆ SNJEŽANA    
034 DUMITROV MARIO 9A3ADM  
068 ESIH STJEPAN    
004 FILIPČIĆ BRANKO 9A5ABB  
040 FIRŠT ROGALE SNJEŽANA 9A3ARS  
096 GAJŠAK ZLATKO 9A5AZG  
075 GALIĆ GORAN 9A3WP  
058 GLAS PETAR 9A6NGP SK
045 GLAVAN DIANA 9A3ADG  
023 GOLUBIĆ DANKA    
051 HIŽAR BRANKO 9A3AHB  
043 HIŽAR MARTINA 9A3AHM  
013 HULINA DAVOR 9A7DR  
046 IVOŠEVIĆ SLOBODAN BORIS 9A3ABI SK
039 JAKUPEC DENIS 9A3ADJ  
073 JELČIĆ ANTUN 9A5JA  
055 JOVIČIĆ ŽELIMIR 9A6PTT  
029 KIŠIĆ PETRA    
002 KLJUČARIĆ JOSIP 9A5AAT SK
021 KLJUČARIĆ PAULA    
001 KLJUČARIĆ STANKO 9A5AB  
067 KOMARICA KRISTIJAN 9A3BKR  
093 KOTARSKI ROBERT 9A3AC  
033 KRPAN PETAR 9A7JOJ  
037 KUŠTAN MIRKO 9A7AEN  
071 LACKOVIĆ IVAN    
072 LEBO MIRO    
076 LINŠAK RADOMIR 9A6RJD  
019 LJUBIĆ MARIJANA    
020 LJUBIĆ ZDENKA    
060 MALEKOVIĆ NENAD 9A6NEM  
047 MANDIĆ IVANA    
044 MANDIĆ KATARINA    
081 MAVRAČIĆ ZVONIMIR 9A5CB  
095 MEDVEDEC ŽELJKO 9A3DRL  
092 MENEGONI SILVANO    
063 NOVAK BOŽIDAR 9A4BN  
065 NOVAK DAVOR 9A7JND  
078 NOVOSEL BOŽIDAR 9A3CNC  
088 OCVIREK JOSIP 9A5AC  
010 PALJUG MARTINA    
008 PAULIĆ DARKO 9A6PPD SK
059 PAVLOVIĆ MIRNA 9A5AKM  
085 PERŠIĆ IVICA 9A7PET  
017 PEZIĆ TOMO    
070 PLAŠĆ VINKO   SK
007 PODRUGOVIĆ ĐURO   SK
024 PODRUGOVIĆ LJUBICA    
083 PRODANOVIĆ OGNJEN 9A3AL  
032 RABAR TOMISLAV 9A3ATR  
014 REMENAR BRANIMIR 9A3BRW  
064 RIHTAR KRISTIJAN 9A6PTH  
061 ROGALE DUBRAVKO 9A9DR  
094 ROGALE MARTIN 9A3ORM  
069 ROŠIĆ MLADEN    
057 RUKLIĆ IVAN 9A3ARI  
015 RUNKAS BRANIMIR 9A6AQK  
052 RUŠKOVAČKI ŽELJKO 9A6PSK  
084 SALOPEK JOSO 9A7PSJ  
031 SAUERBRUN DAMIR 9A7PQF SK
091 SMREKAR ANDREJA 9A7JUT  
089 SMREKAR FRANJO 9A4FS  
090 SMREKAR-BORŠO MARIJA 9A7JUU  
048 STANČIN KRISTINA    
080 STRIČAK TOMISLAV    
086 SUŠILO DALIBOR 9A7PSB  
053 ŠINKO BRANKO 9A5SO  
011 ŠKRINJAR BRANKO 9A6PSB  
022 ŠKRINJAR SMILJA    
036 ŠUPUT MILAN 9A3AMQ  
054 TERČEK ŽELIMIR 9A6GIB  
025 TOPIĆ LUKA    
016 TUĐINA STJEPAN    
012 TURSAN BOŽO 9A6NBW  
038 VIDOVIĆ MIRJANA    
009 VLAHOVIĆ MARIJO    
003 VLAŠIĆ DARKO 9A6NDW  
042 VLAŠIĆ GORDANA 9A3AVG  

Članovi za 2014. godinu

Prezime Ime Pozivna oznaka
BARIČEVIĆ GORAN 9A3CBG
BRAĐAŠEVIĆ DRAGUTIN 9A7LFJ
FILIPČIĆ BRANKO 9A5ABB
FIRŠT ROGALE SNJEŽANA 9A3ARS
HULINA DAVOR 9A7DR
JELČIĆ ANTUN 9A5JA
KLJUČARIĆ STANKO 9A5AB
KOTARSKI ROBERT 9A3AC
LINŠAK RADOMIR 9A6RJD
MAVRAČIĆ ZVONIMIR 9A5CB
MEDVEDEC ŽELJKO 9A3DRL
MENEGONI SILVANO  
OCVIREK JOSIP 9A5AC
PERŠIĆ IVICA 9A7PET
PRODANOVIĆ OGNJEN 9A3AL
ROGALE DUBRAVKO 9A9DR
ROGALE MARTIN 9A3ORM
SALOPEK JOSO 9A7PSJ
TURSAN BOŽO 9A6NBW