QTH

Pozivamo sve članove radiokluba na uplatu članarine prema HRS-u i radioklubu, rok je do 31.3. tekuće godine. Kod uplate članarine plaća se članarina HRS-u i radioklubu odjednom odnosno na jednoj uplatnici.

Važno:

  1. Članu koji kasni s uplatom članarine za tekuću godinu slijedi plaćanje uvećanog iznosa članarine prema HRS-u od 120,00 kn  (vidi odluku o visini članarine).
  2. Članu koji ne uplati klubsku članarinu za tekuću godinu neće se prosljeđivati članarina prema HRS-u.
  3. Članu koji nije platio članarinu za prethodnu godinu prestaje članstvo po Statutu kluba:
    • Članstvo se obnavlja uplatom članarine za tekuću godinu čime se stječe pravo glasa na Skupštini za tekuću godinu
    • Pravo glasa na Skupštini za prethodno godinu stječe se uplatom članarine za prethodnu godinu

Članarinu možete uplatiti prema ovim uputama.

Kod ispunjavanja uplatnice koristite upute za plaćanje i arhivu članova kako bi saznali članski broj, a sve kako bi mogli ispravno ispuniti uplatnicu.

Uplatu možete izvršiti i srijedom za vrijeme klubskog dana, za vrijeme ljetnog računanja vremena je to od 20:00 sati a za zimskog od 19:00 po lokalnom vremenu.

 

Predsjednik:

Davor Hulina, 9A7DR