9A6B u Ruskom DX Contestu – Jedan operator (Zlatko, 9A2EU) 20 m band

Mislio sam raditi ozbiljno u okviru mogućnosti postaje FT-2000 + SB-200 (oko 500 W) i 2 el. quad, ali Mr. Murphy je naravno htio drugačije. nakon sat i pol se srušio komp i trebalo je pola sata (u vrijeme najvećeg pileupa od Rusa) da se vrati izgubljena baza, tako da je tu propalo sigurno 70-ak veza. Do kraja prvog dana bilo je tako-tako oko 580 veza i 138 multija. Band se kod mene zatvorio iza 22 po lokalnom vremenu. Nabrusio sam se za nastavak oko 5 ujutro, ali tu nastaje pacerski problem. Mauzer me uvjeravao da mi ne treba ključ od ulaznih vrata u zgradu jer da stanari to ne zaključavaju, ali pogađate poljubio sam vrata u 5 sati u cik zore i vratio se doma i počeo raditi tek iza 8 kad su se stanari probudili, tako da sam tu izgubio 3 super sata (po skromnoj procjeni oko 150 veza) tako da je sveukupno trebalo biti 1100-1200 veza, a da ne zaboravim još jedan computer crash oko 10 sati isto u pileupu u trajanju oko 15-ak minuta.

Uzevši sve navedeno rezultat je odličan. U nastavku možete vidjeti broj veza, množitelja i bodova:

 

Contest         : Russian DX Contest

Callsign        : 9A6B

Mode            : MIXED

Category        : Single Operator (SO)

Band(s)         : Single band (SB) 20 m

Class           : High Power (HP)

Operating time  : 13h19

 BAND   SSB    CW DUP DXC OBL  POINTS   AVG

--------------------------------------------

  20        473      405     9      79     75       6142     7.00

--------------------------------------------

TOTAL   473    405    9       79     75       6142    7.00

============================================

           TOTAL SCORE : 945 868

 Operator: 9A2EU