Poštovani natjecatelji i prijatelji, obavještavamo Vas da će se hamfest Vidovo 2009 održati u subotu, 27.06.2009. na predviđenoj lokaciji. Do promjene termina došlo je zbog velikog interesa radioamatera za prisustvom na puštanju 1. radioamaterskog balona u Bjelovaru dana 13.06.2009. PiHRAB-1.