QTH

Pozivam sve članove kluba na radnu akciju dana 15.7.2020., srijeda, s početkom u 18:00 sati.

Plan je da se podijelimo u tri grupe koje će raditi aktivnosti kako slijedi:

 1. Prva sređuje okolicu kluba (uništava grmlje u blizini antenskog stupa)
 2. Druga čisti PPS i prostoriju ispred (uklanja prašinu i paučinu)
 3. Treća radi pripremu antenskih kabela (mjeri i lemi konektore)

Ukoliko ne uspijemo riješiti sve planirano dogovoriti ćemo i sljedeći termin akcije. Nakon što završimo pripremu kabela dogovoriti

Tjedan nakon pripreme stupa za podizanje, u subotu 27.10.2018. oko 10 sati našli su se u klubu Zlatko 9A5AZG, Branimir 9A3BRW, Stanko 9A5AB, Branko 9A5ABB, Dubravko 9A9DR, Darko 9A6NDW i Davor 9A7DR, a pri kraju se je pridružio Martin 9A3ORM. Cilj je ove akcije je bilo podizanje stupa nakon 5 godina ležećeg položaja:

 1. Donji dio stupa je spojen na podnožje
 2. Spojena su preostala dva dijela stupa
 3. Umetnuta je cijev u sredini stupa i spojena na rotator
 4. Konektor na preklopniku je zaštićen od vlage sa toploskupljajućom cijevi
 5. Popravljena je boja na nekoliko mjesta

Tjedan nakon akcije bojanja stupa i pripreme lokacije, u subotu 20.10.2018. našli su se u klubu Zlatko 9A5AZG, Branimir 9A3BRW i Davor 9A7DR. Cilj je bio dizanje stupa ali nas nije bilo dovoljno pa su provedene samo pripreme za dizanje:

 1. Na vrh stupa postavljen je "oberlager" Yaesu
 2. S bočne strane vrha stupa montiran je antenski preklopnik Ameritron
  1. Spojeno je ožičenje za napajanje sa UTP kablom
  2. Spojen je dolazni koaksijalni kabel H-1000 i preko konektora je navučena termoskupljajuća cijev sa ljepilom
 3. Postavljen je rotator u podnožju stupa

U subotu, 13.10.2018. omanja ekipa u sastavu Zlatko 9A2EU, Zlatko 9A5AZG, Branko 9A5ABB i Davor 9A7DR provela je teži dio aktivnosti koje prethode podizanju stupa:

 1. Skinuta je ograda oko stupa
 2. Stablo bazge koje je raslo unutar ograde je sada u kontejneru za smeće sealed
 3. Na betonskom podnožju stupa zavaren je jedan pant budući je izgledao sumnjivo
 4. Na podnožju stupa zavarena su dva sumnjiva panta, sad imaju var s obje strane
 5. Stup i podnožje stupa obojani su u lijepu nitro cool crvenu boju.
 6. Stup, panti i ograda spremljeni su nazad u prostorije kluba.

Stup je ponovno u ležećem položaju ali je sada obnovljen i spreman za podizanje. Akcije podizanja stupa i antene organizirati ćemo po završetku godišnjih odmora.

U međuvremenu je i Kenwood TS-2000X pristigao s popravka i nakon zamjene filtera je kao nov, sada "čuje" bez problema.

 

Izvršni odbor