Tjedan nakon pripreme stupa za podizanje, u subotu 27.10.2018. oko 10 sati našli su se u klubu Zlatko 9A5AZG, Branimir 9A3BRW, Stanko 9A5AB, Branko 9A5ABB, Dubravko 9A9DR, Darko 9A6NDW i Davor 9A7DR, a pri kraju se je pridružio Martin 9A3ORM. Cilj je ove akcije je bilo podizanje stupa nakon 5 godina ležećeg položaja:

  1. Donji dio stupa je spojen na podnožje
  2. Spojena su preostala dva dijela stupa
  3. Umetnuta je cijev u sredini stupa i spojena na rotator
  4. Konektor na preklopniku je zaštićen od vlage sa toploskupljajućom cijevi
  5. Popravljena je boja na nekoliko mjesta

I zatim je krenulo podizanje stupa. Darko je vezao uže za auto i služio kao protuteg kod dizanja. Započeli smo sa jednim ljestvama ali se pokazalo da ne možemo dovoljno podignuti stup da se sa druge strane može povlačiti uže. Nakon dogovora što ćemo dalje Zlatko je otišao po još jedne ljestve dugačke cca 6 metara sa kojima smo mogli naizmjenično podizati stup do magične granice od cca 50 stupnjeva pri kojoj sve postaje lakše a suprotna strana može povlačiti uže i u stvari podizati stup. Zajedničkim mukama stup je na kraju podignut na sveopće veselje. Stavljeni su klinovi na mjesto i stup je usidren sa tri čelična užeta. Na kraju je još trebalo skinuti užad sa 2/3 visine stupa i zategnuti vijke na spojevima stupa. To je učinio hrabri Zlatko, svaka mu čast. Oko 14 sati smo se razišli a Davor je ostao DX-ati i nije mogao otići kući a da ne postavi žičanu ogradu oko stupa.

Preostaje nam složiti quad antenu za 6 bandova i podići je na vrh stupa koji je cca 13 metara iznad zemlje. Ova akcija je uspješno obavljena, hvala ekipi na odazivu, u galeriji slika je dokazni materijal laughing!

 

Izvršni odbor