Odnedavno smo vlasnici dvoelementnog 6-band kvada i T2-X rotatora. Treba još nabaviti kabel, konektore, nešto potrošnog materijala i stup može u ležeći položaj.