Praznični dan iskorišten je za spuštanje stupa u vodoravan položaj budući je istoga načeo zub vremena. Toplina, hladnoća, kiša, led, vjetar, i tko zna što još, napadali su naš stup tijekom zadnjih 5 godina. Rđa ga je nagrizla, na nekoliko mjesta su cijevi napukle zbog vode i leda. U planu je rekonstrukcija stupa i postavljanje 6 band/2 el. kvada na otprilike 13-14 metara visine. Zadaci su podjeljeni između članova jer bez timskog rada nema ni uspjeha. Vjerujemo da ćemo završiti sa rekonstrukcijom i postaviti stup i antene na vrijeme kako bi mogli odraditi CQ WW SSB kontest.

9A1CBA