QTH

Članovi kluba za 2016. godinu

Prezime Ime Pozivna oznaka
BARIČEVIĆ GORAN 9A3CBG
BRAĐAŠEVIĆ DRAGUTIN 9A7LFJ
FILIPČIĆ BRANKO 9A5ABB
HULINA DAVOR 9A7DR
JELČIĆ ANTUN 9A5JA
KLJUČARIĆ STANKO 9A5AB
LINŠAK RADOMIR 9A6RJD
MAVRAČIĆ ZVONIMIR 9A5CB
MEDVEDEC ŽELJKO 9A3DRL
OCVIREK JOSIP 9A5AC
PERŠIĆ IVICA 9A7PET
PRODANOVIĆ OGNJEN 9A3AL
REMENAR BRANIMIR 9A3BRW
ROGALE DUBRAVKO 9A9DR
SALOPEK JOSO 9A7PSJ
TURSAN BOŽO 9A6NBW
VLAŠIĆ DARKO 9A6NDW

Članovi kluba za 2015. godinu

Prezime Ime Pozivna oznaka
BARIČEVIĆ GORAN 9A3CBG
BRAĐAŠEVIĆ DRAGUTIN 9A7LFJ
FILIPČIĆ BRANKO 9A5ABB
HULINA DAVOR 9A7DR
JELČIĆ ANTUN 9A5JA
KLJUČARIĆ STANKO 9A5AB
LINŠAK RADOMIR 9A6RJD
MAVRAČIĆ ZVONIMIR 9A5CB
MEDVEDEC ŽELJKO 9A3DRL
OCVIREK JOSIP 9A5AC
PERŠIĆ IVICA 9A7PET
PRODANOVIĆ OGNJEN 9A3AL
REMENAR BRANIMIR 9A3BRW
ROGALE DUBRAVKO 9A9DR
SALOPEK JOSO 9A7PSJ
TURSAN BOŽO 9A6NBW
VLAŠIĆ DARKO 9A6NDW

Članovi kluba za 2018. godinu

Prezime Ime Pozivna oznaka
BARIČEVIĆ GORAN 9A3CBG
FILIPČIĆ BRANKO 9A5ABB
GAJŠAK ZLATKO 9A5AZG
HULINA DAVOR 9A7DR
JELČIĆ ANTUN 9A5JA
KLJUČARIĆ STANKO 9A5AB
LINŠAK RADOMIR 9A6RJD
MAVRAČIĆ ZVONIMIR 9A5CB
OCVIREK JOSIP 9A5AC
PERŠIĆ IVICA 9A7PET
PRODANOVIĆ OGNJEN 9A3AL
REMENAR BRANIMIR 9A3BRW
ROGALE DUBRAVKO 9A9DR
SALOPEK JOSO 9A7PSJ
TURSAN BOŽO 9A6NBW
VLAŠIĆ DARKO 9A6NDW

Članovi kluba za 2017. godinu

Prezime Ime Pozivna oznaka
BARIČEVIĆ GORAN 9A3CBG
FILIPČIĆ BRANKO 9A5ABB
HULINA DAVOR 9A7DR
JELČIĆ ANTUN 9A5JA
KLJUČARIĆ STANKO 9A5AB
LINŠAK RADOMIR 9A6RJD
MAVRAČIĆ ZVONIMIR 9A5CB
OCVIREK JOSIP 9A5AC
PERŠIĆ IVICA 9A7PET
PRODANOVIĆ OGNJEN 9A3AL
REMENAR BRANIMIR 9A3BRW
SALOPEK JOSO 9A7PSJ
TURSAN BOŽO 9A6NBW
VLAŠIĆ DARKO 9A6NDW

CARnet 

Nastavno na obavijest od strane Hrvatske akademska i istrazivacke mreže - CARNet obavljeno je produljenje registracije domene rkbrdovec.hr za sljedećih godinu dana. Akcija produljenja provodi se obavezno svakih godinu dana, u protivnom se domena u roku 30 dana briše i potrebno je istu ponovno registrirati.

 

Predsjednik:

Davor Hulina, 9A7DR