Vidovo 2009.

Službeni rezultati

    A - Jedan operator-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A2TK  JN76WA  101  16797  2.78%  DK1FG
  JN59OP
 533  250  600  4x6 el Oblong Quad
 2.  9A2C  JN95IN  42  10766  1.42%  OK1DOL
  JN69NX
 645  95m  50W  17el.Tonna
 3.  9A2GA  JN75WR  87  8011  1.13%  OK1DOL
  JN69NX
 516  135 m  50 W  A270-10S
 4.  9A2UB  JN86OB  44  7717  6.22%  OK1MCS
  JN69LQ
 513  85 m  80 W  16 el. Tonna
 5.  9A2LG  JN95CI  42  7618  14.58%  LZ1ZP
  KN22ID
 633    100w  4 x Yagi,BV-optik
 6.  9A1WW  JN75SL  46  7606  2.33%  OK2KJT
  JN99AJ
 475  120  100  F9FT
 7.  9A2LX  JN95LM  37  6102  2.80%  LZ1ZP
  KN22ID
 595  120  200W  DK7ZB
 8.  9A2DM  JN86KD  20  5552  5.12%  OK1OA
  JO70QQ
 518  140 m  10  14 el. dk7zb
 9.  9A4VM  JN85FS  51  5457  0.76%  OK2ILA
  JN89XX
 482  124  100  DL7KM
 10.  9A2EY  JN85AT  44  4085  0.00%  OK2KJT
  JN99AJ
 426  110 m  50 W  2X9 EL. CROSSED YAGI
 11.  9A1MM  JN86BH  40  2918  0.00%  E74MC
  JN75XA
 145  272  50  YAGI 11EL
 12.  9A3QB  JN95HN  23  2340  2.70%  OK2KCN
  JN89OI
 435  90  10  14 el. DJ9BV
 13.  9A3AR  JN75SL  26  1615  10.07%  9A4TT
  JN85LW
 122  112 m  25 W  J antena
 14.  9A3LN  JN95IN  13  1563  2.79%  OK2KCN
  JN89OI
 437  98 + 12 m  50 W  6 el. DL6WU
 15.  9A2KK  JN85KV  25  1457  0.00%  E74NV
  JN85AA
 118  131 m  100 W  JOT
 16.  9A3ST  JN75BB  5  854  0.00%  IW8XPC
  JN71MR
 378  300  50  9 ELE YAGI
 17.  9A7PSN  JN85IW  12  689  0.00%  9A3BAD
  JN85TE
 110  130  10  Yagi 10 el.
 18.  9A5ST  JN83FM  3  684  27.92%  IK7UXW/4
  JN63EX
 333  100 m  100 W  9 el.YU7EF

    B - Više operatora-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A1W  JN75ST  113  24201  1.74%  LZ1ZP
  KN22ID
 839  804  700  2M18XXX + 4x10 el. DK7ZB
 2.  9A0C  JN85AO  83  16386  2.13%  SP9DSD
  JO90KG
 561  170 m  90 W  17B2 17 el.
 3.  9A1CEQ  JN85ER  86  12502  0.00%  IK1EGC
  JN35SD
 693  103m  50W  Oblong 8el.
 4.  9A0Z  JN76WA  84  9983  2.73%  OK1DOL
  JN69NX
 486  230  100  4x7 ele. DL6WU
 5.  9A1KDE  JN95FQ  55  9634  0.00%  LZ1ZP
  KN22ID
 637  94 m  100 w  22 EL.YU0B
 6.  9A2009ZD  JN74OC  14  4182  0.00%  DK1FC
  JN59OP
 687  10 m  100 W + Pa 600w  4 x 11 el
 7.  9A1VZD  JN86BH  33  2454  1.52%  E74MC
  JN75XA
 145  272 m  50  YAGI 9 EKL
 8.  9A5Z  JN86KD  6  1002  0.00%  YU1LA
  KN04FR
 321  140 m  10 W  14 el. DK7ZB
 9.  9A1BJK  JN75CH  7  876  10.70%  9A1N
  JN85LI
 216  1175 m  14 W  YAGI 9 el.

    C1 - Jedan operator-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A4TT  JN85LW  109  10104  9.97%  YU7HI
  JN95WG
 239  260m  100w  UVS-300
 2.  9A2UI  JN95FQ  77  9173  0.00%  S59IVG
  JN76JA
 287  94 m  45 W  2 x 11 ely
 3.  9A7KFF  JN75OC  59  6458  3.61%  9A5TJ
  JN95JG
 282  830m  25w  x-210
 4.  9A1TZ  JN85LO  77  5660  9.75%  E74G
  JN94CS
 135  100  65  Diamond 510
 5.  9A7IJL  JN85DK  73  5410  2.15%  9A5TJ
  JN95JG
 197  130  45  2x12el YAGI
 6.  9A7KJI  JN85OO  54  4729  1.96%  S59IVG
  JN76JA
 194  207 m    
 7.  9A6GWF  JN85WF  52  4589  8.65%  9A7KFF
  JN75OC
 210  120  45W  4 X 11 ELEM.
 8.  9A5TJ  JN95JG  47  4530  0.72%  9A7KFF
  JN75OC
 282  82 m  25w  2x10. DL6WU
 9.  9A6DLY  JN85FX  58  4242  22.50%  E76D
  JN94AR
 187  200  25  GP
 10.  9A5BBD  JN85ER  63  3822  2.87%  HG3X
  JN96EE
 163  103  5  2 X 7 el. DELTALOOP
 11.  9A6IND  JN95AE  49  3673  4.22%  9A1W
  JN75ST
 207  92 m  50 W  diamond x200
 12.  9A3CIZ  JN85AS  69  3504  6.23%  9A2UI
  JN95FQ
 188    50 W  j pole
 13.  9A6IQK  JN85ER  48  2861  0.00%  HG3X
  JN96EE
 163  101 m  10 W  2 x 5 el. D.LOOP
 14.  9A7IUP  JN86KH  28  2666  0.00%  E76D
  JN94AR
 199    25 w  YAGY 5.EL.
 15.  9A7IDC  JN85GT  40  2531  0.00%  HG3X
  JN96EE
 148  110  50  MA6000
 16.  9A2PR  JN76WD  36  2420  5.13%  9A1FBC
  JN85OK
 130  402 m  10 W  LONG JAGY
 17.  9A3BAD  JN85TE  36  2414  7.79%  9A2GA
  JN75WR
 150  126 m  100 W  J-ant
 18.  9A7KM  JN85NK  32  2394  12.30%  9A7KFF
  JN75OC
 155  100 m  65 W  2 x 7 el. YAGI
 19.  9A2UJ  JN85AT  41  2121  2.88%  HG3X
  JN96EE
 186  200  50  Kolinear
 20.  9A3CNP  JN75UV  35  2064  4.57%  9A1FBC
  JN85OK
 128  126  5 W  
 21.  9A7GZX  JN95AD  31  1875  0.00%  E74NV
  JN85AA
 158  89  60w  X-200N
 22.  9A3CAN  JN75XT  29  1557  7.70%  HG3X
  JN96EE
 192    25 W  ECOMET x 300
 23.  9A5ZA  JN75WT  24  1506  0.00%  9A6GWF
  JN85WF
 169  150  15w  yagy 10 el.
 24.  9A6IV  JN95AE  26  1436  3.55%  9A4TT
  JN85LW
 119  92m  20 W  GP MA-2000
 25.  9A6DQB  JN85AR  29  1377  3.30%  HG3X
  JN96EE
 188  106 m  25 W  2 x 9 el. Yagi
 26.  9A6KTB  JN75SL  22  1375  0.00%  9A4TT
  JN85LW
 122    100W  Vertical
 27.  9A3BAJ  JN85UF  26  1358  0.94%  E74NV
  JN85AA
 133  106 m  25 W  RingoRanger
 28.  9A7PVM  JN85AU  26  1314  17.61%  9A7KFF
  JN75OC
 106    45  Slim Jim
 29.  9A3CAJ  JN85QG  13  732  16.24%  E74MC
  JN75XA
 115  100  12  GP
 30.  9A6DJX  JN95AE  15  696  0.00%  E74NV
  JN85AA
 159  92 m  15 W  2 x 6 el. Yagi

    C2 - Više operatora-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A1N  JN85LI  116  10205  2.33%  9A1BJK
  JN75CH
 216  217 m  100 W  4 x 8 el. OBLONG
 2.  9A1K  JN85JL  90  7557  0.00%  S57TI
  JN76MI
 167  213 m  100 W  X510
 3.  9A1FBC  JN85OK  72  6569  7.64%  S57TI
  JN76MI
 197  650  100  YAGI 6 el./GP2
 4.  9A1JSB  JN95CD  56  5439  2.73%  OK2KJT
  JN99AJ
 473  90  50w  2x7 DL6WU
 5.  9A1CBT  JN75XT  39  2273  1.47%  HG3X
  JN96EE
 192  110 m  80 W  DIAMOND X-510, 16 el. F9FT
 6.  9A3GJ  JN85QG  33  1895  5.53%  9A1W
  JN75ST
 156  100  200  SLIM-JIM
 7.  9A1CGK  JN85UF  26  1845  0.69%  E74MC
  JN75XA
 140  126 m  100 W  Diamond
 8.  9A4U  JN85NK  15  1036  0.00%  9A1W
  JN75ST
 131  159  50  DL6WU 9 el

    D - YL

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  9A3CCC  JN85JL  90  7557  0.00%  S57TI
  JN76MI
 167  213 m  100 W  X510
 2.  9A4DI  JN75XS  67  4594  0.10%  9A2UI
  JN95FQ
 195    10  X 510 N
 3.  9A5AKM  JN75VV  36  1817  0.00%  9A1FBC
  JN85OK
 122  138 m  35 W  14 EL
 4.  9A7GVA  JN85NK  7  400  0.00%  HG3X
  JN96EE
 128  159  25  DL6WU 9 el

    E - Postaje izvan 9A-sve vrste rada

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  YU1LA  KN04FR  50  18694  0.00%  OK1DOL
  JN69NX
 804  138  700  17B2 Cushcraft
 2.  E74G  JN94CS  73  18479  0.00%  OK1DOL
  JN69NX
 694  658 m  50 W  2 x DJ9BV
 3.  HG5BVK/P  JN97LF  38  11617  9.37%  IW4DHA
  JN64CA
 635  106  100  17 ELEMENTS F9FT
 4.  YU7HI  JN95WG  30  4399  0.00%  OK2JNM
  JN89AK
 546  75  30  OBLONG 13 EL
 5.  LZ1ZP  KN22ID  7  4353  0.00%  9A1W
  JN75ST
 839  200  100  13el YU7EF
 6.  S59DME  JN75PP  32  3442  20.04%  YU1LA
  KN04FR
 418  10  20  Jagy 17 el
 7.  YU7W  JN95RD  9  738  0.00%  HG3X
  JN96EE
 144  200  10W  11el for 70cm

    F - Postaje izvan 9A-samo FM

Br. Call loc QSO Rezultat Greške ODX QRB ASL P(W) ANT
 1.  E74NV  JN85AA  82  8986  3.81%  HG3X
  JN96EE
 224  470  50  DIAMOND DX 310
 2.  S59IVG  JN76JA  50  5647  0.00%  9A2UI
  JN95FQ
 287  760 m  50 W  7 el. DL6WU
 3.  E74MC  JN75XA  55  5635  8.62%  9A2UI
  JN95FQ
 210    50 W  Diamond 510 N
 4.  E70USK  JN75XA  45  4244  2.14%  9A2UI
  JN95FQ
 210    50 W  Diamond 510 N
 5.  S57TI  JN76MI  21  2532  16.73%  9A1FBC
  JN85OK
 197  372m  50w  9 el. Yagi
 6.  E76D  JN94AR  25  2446  0.00%  9A7IUP
  JN86KH
 199  325 m  10 W  6 el. DL6WU
 7.  E75DC  JN74WT  20  1762  0.05%  9A4TT
  JN85LW
 152      
 8.  YU7SKK  JN95WF  19  1609  0.00%  HG3X
  JN96EE
 158  120  30  DIAMOND X-200
 9.  E71ETC  JN75XA  19  1474  0.33%  9A4TT
  JN85LW
 129      
 10.  YU7ADY  KN05BT  7  749  0.00%  9A4TT
  JN85LW
 246    qrp  5/8 Gp