Pravila

 

ORGANIZATOR NATJECANJA je Radio klub BRDOVEC 9A1CBA - 9A6B iz Brdovca, Ilije Gregorića 26, 10291 Prigorje Brdovečko.

 

SUDIONICI - Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i iz zemalja članica IARU-a.

 

TERMIN ODRŽAVANJA NATJECANJA je nedjelja, 15. siječnja 2012. godine u vremenu od 07:00 do 12:00 UTC, istovremeno sa 1. periodom 9A Activity Contest-a.

 

FREKVENCIJE - Natjecanje se održava samo na "dvometarskom" - VHF području, od 144 do 145,575 MHz sukladno band-planu 1. regiona IARU-a.

 

KATEGORIJE:

 • A - Jedan operator, sve vrste rada, velika snaga (preko 100 W)

 • B - Više operatora, sve vrste rada, velika snaga (preko 100 W)

 • C - Jedan operator, sve vrste rada, mala snaga (do 100 W)

 • D - Više operatora, sve vrste rada, mala snaga (do 100 W)

Klupske postaje mogu prijaviti rezultat natjecanja isključivo u kategoriji više operatora.

 

VRSTE RADA - Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu band-planu I. regiona IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i "cross-band" veze ne priznaju se.

DOPUŠTENA SNAGA PREDAJNIKA mora biti u skladu sa snagom navedenom u dozvoli za rad radioamaterske postaje.

 

RAPORTI - Tijekom natjecanja obvezna je izmjena raporta po RST skali, rednoga broja veze i WW lokatora; npr. 59(9)001 JN75VU.

 

BODOVANJE - Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod. Tijekom natjecanja dopuštena je samo jedna veza sa istom postajom, bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Dvostruke (duple) veze moraju obvezno biti uvedene u dnevnik i jasno označene, te bodovane s nula bodova.

 

NATJECATELJSKI DNEVNICI vode se u standardnom EDI obliku, sa svim potrebnim podatcima veze: nadnevak, vrijeme po UTC, pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

 

ZBROJNI LIST treba biti u standardnom obliku s vidljivo označenom kategorijom, WW lokatorom iz kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju pravila natjecanja i hamspirita (podatci se unose u zaglavlje EDI datoteke).

 

ODUZIMANJE BODOVA, DISKVALIFIKACIJA i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno naputku o pravilima VHF natjecanja I. regiona IARU-a.

 

PRIJAVA NATJECATELJSKIH DNEVNIKA provodi se isključivo u elektroničkom obliku u EDI formatu prijavom rezultata na UKV Robot na adresi www.hrvhf.net , kartica "Contest", opcija "Upload EDI" uz potvrdu slanja za plasman kod organizatora perioda.

Iznimno, za slučaj nedostupnosti UKV Robota ili tehničke nemogućnosti natjecatelja, dnevnike uputiti na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Organizator se u navedenom slučaju obvezuje prijaviti zaprimljene dnevnike na UKV Robot.

 

ROK ZA PRIJAVU NATJECATELJSKIH DNEVNIKA je najkasnije 8 dana po održanom natjecanju. Pri slanju logova e-mailom mjerodavan je nadnevak ubilježen na e-mail serveru. Svi logovi koji ne pristignu na vrijeme biti će uvršteni u logove za sudjelovanje.

 

OBRADA DNEVNIKA I OBJAVA REZULTATA - Neslužbeni rezultati biti će objavljeni na WEB stranici organizatora najkasnije 15 dana od isteka roka za prijavu dnevnika. Žalbu na objavljene neslužbene rezultate moguće je predati organizatoru natjecanja u pismenom obliku najkasnije 8. dan nakon objave istih. Po isteku navedenog roka za žalbu, objavljeni neslužbeni rezultati postaju službeni. Pravo tumačenja Pravila natjecanja ima isključivo Natjecateljska komisija RK Brdovec. Svaki daljnji članak koji nije obuhvaćen ovim pravilima regulira Pravilnik IARU 1. region VHF Contest-a. Sve odluke natjecateljske komisije su konačne.

 

Natjecateljsku komisiju za 2012. godinu čine:

 1. Davor Hulina, 9A5ADH - predsjednik

 2. Dean Črnelić, 9A3BCD - član

 3. Martin Rogale - član

NAGRADE NATJECATELJIMA

 • Peharom i diplomom biti će nagrađene tri prvoplasirane postaje iz Republike Hrvatske u svim kategorijama,

 • Plaketom i diplomom biti će nagrađene tri prvoplasirane postaje izvan Republike Hrvatske u svim kategorijama,

 • Peharom i diplomom biti će nagrađene tri najbolje plasirane postaje iz Republike Hrvatske koja su radile u natjecanju isključivo FM vrstom rada neovisno o kategoriji,

 • Plaketom i diplomom biti će nagrađena najbolje plasirana postaje izvan Republike Hrvatske koja je radila u natjecanju isključivo FM vrstom rada neovisno o kategoriji,

 • Plaketom i diplomom biti će nagrađena najbolje plasirana YL postaja iz Republike Hrvatske neovisno o kategoriji,

 • Plaketom i diplomom biti će nagrađen najbolje plasirani mladi operator iz Republike Hrvatske koji u kalendarskoj godini navršava najviše 18 godina neovisno o kategoriji.

Ukoliko u nekoj od kategorija bude prijavljeno 5 ili manje učesnika, samo će prvoplasirana postaja biti nagrađena plaketom i diplomom. Sve ostale postaje koje zadovoljavaju uvjete za plasman u natjecanju biti će nagrađene diplomom sa naznačenim osvojenim mjestom.

 

 

Brdovec, 04.01.2012. godine

Organizacijsko povjerenstvo