Radioklub "Brdovec" se financira iz dva izvora: Članarine i dotacije (Zajednica tehničke kulture Zagrebačke Županije, Općina Brdovec, privatne donacije i osobni doprinosi članova).

Članarina se uplaćuje na žiro račun radiokluba "Brdovec" i sastoji se od dva dijela: Klubska članarina, i članarina za HRS koju radioklub uplaćuje HRS-u za pojedinog člana. HRS (Hrvatski Radioamaterski Savez) je krovna radioamaterska organizacija na nivou republike Hrvatske koja svojim djelovanjem štiti interese radioamatera, održava mrežu repetitora, vodi brigu o pozivnim oznakama i sl.


PODACI ZA UPLATU

IBAN: HR8923600001101574612

Model: HR00

Poziv na broj: gggg-xxx gdje je gggg godina a xxx članski broj, pogledati u Arhivu članova

Opis plaćanja: Članarina radioklub i HRS

Iznos klubske članarine reguliran je odlukom Izvršnog odbora i iznosi:

  1. 70 kn za punoljetnu osobu
  2. Maloljetne osobe (osobe do navršenih 18 godina starosti) ne plaćaju članarinu radioklubu.

Iznos članarine za Hrvatski radioamaterski savez (HRS) reguliran je pravilnikom o članarini odlukom o visini članarine za tekuću godinu. Za 2019. godinu je to 100 kn za punoljetnu osobu; 50 kn za 100% invalidne osobe ili obiteljske članove, mlade članove do 24 godine; 25 kn za maloljetne osobe.


PRIMJER ZA PUNOLJETNU OSOBU REDOVNOG ČLANA

Primjer uplate za člana 013 koji je punoljetna osoba i uplaćuje klubsku članarinu (70 kn) i članarinu HRS-u (100 kn):

IBAN: HR8923600001101574612

Model: HR00

Poziv na broj: 2019-013

Iznos: 170,00 kn

Opis plaćanja: Članarina radioklub i HRS

Primjer uplatnice

 Na osnovu gornjeg primjera:

  1. maloljetna osoba uplaćuje ukupno 25,00 kn (0,00 kn radioklub + 25,00 kn HRS)
  2. obiteljski član ili 100% invalidna osoba ili mladi član uplaćuje ukupno 120,00 kn (70,00 kn radioklub + 50,00 kn HRS)